Η Ζαφειρούλα Υφαντή στο συνέδριο της AAOMR

Η Ζαφειρούλα Υφαντή, σημαντικό μέλος της ομάδας μας, παρουσίασε με επιτυχία μέρος της Διδακτορικής της Διατριβής στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου της Αμερικανικής Ακαδημίας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας (AAOMR – American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology) το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Portland του Oregon USA στις 7- 10/09/22.

Η παρουσίαση είχε θέμα «Τ̳α̳ α̳π̳ε̳ι̳κ̳ο̳ν̳ι̳σ̳τ̳ι̳κ̳ά̳ ε̳υ̳ρ̳ή̳μ̳α̳τ̳α̳ τ̳η̳ς̳ Ο̳σ̳τ̳ε̳ο̳ν̳έ̳κ̳ρ̳ω̳σ̳η̳ς̳,̳ Ο̳σ̳τ̳ε̳ο̳α̳κ̳τ̳ι̳ν̳ο̳ν̳έ̳κ̳ρ̳ω̳σ̳η̳ς̳,̳ Ο̳σ̳τ̳ε̳ο̳μ̳υ̳ε̳λ̳ί̳τ̳ι̳δ̳α̳ς̳ κ̳α̳ι̳ Μ̳ε̳τ̳α̳σ̳τ̳α̳τ̳ι̳κ̳ή̳ς̳ Ν̳ό̳σ̳ο̳υ̳ τ̳ω̳ν̳ Γ̳ν̳ά̳θ̳ω̳ν̳» και αποτέλεσε μία από τις 8 Ελεύθερες Ανακοινώσεις του συνεδρίου που επιλέχθηκαν!

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.