Οπισθομυλικές α/α (Bitewings)

Η οπισθομυλική ακτινογραφία έχει διαχρονική διαγνωστική αξία. Ονομάζεται ακόμα “ακτινογραφία μετά πτερυγίου” ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία τη συναντάμε με την απλούστερη ονομασία “bitewings”. Στην πράξη, πρόκειται για μία παραλλαγή της οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας. Το ακτινογραφικό πλακίδιο ή η πλάκα φωσφόρου φέρουν ένα πτερύγιο στη μέση της επιφάνειας έκθεσης, το οποίο δαγνώνεται διαχωρίζοντας τον άνω από τον κάτω οδοντικό φραγμό κατά τη διάρκεια της λήψης (εικ. 1α). Η λήψη της ακτινογραφίας γίνεται με δύο πιθανούς τρόπους: είτε (α) με τη χρήση ειδικού συγκρατητήρα, είτε (β) με τη χρήση πτερυγοίου που συγκολλείται στην επιφάνεια στην οποία ακτινοβολείται το συμβατικό φιλμ (ή στην ενεργή επιφάνεια της πλάκας φωσφόρου ή ψηφιακού αισθητήρα).

εικ.1α

Η ακτινογραφία μετά πτερυγίου (bitewing) είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό βοήθημα για την ανακάλυψη τερηδόνων των όμορων επιφανειών, ακόμα και όταν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν με τον ανιχνευτήρα και δεν είναι κλινικά ορατές.

εικ.1β

Η ακτινογραφία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα παιδιά και στους ενήλικες.

Η λήψη δύο ακτινογραφιών bitewing (δεξιά και αριστερά)(εικ.1α και 1β) ή τεσσάρων ακτινογραφιών (vertical)(εικ.2),βοηθάει στο να απεικονισθεί καλά η μύλη των δοντιών και μέρος της ρίζας και των περιακρορριζικών ιστών, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη όμορων τερηδόνων ή φατνιολυσίας.

εικ.2

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΜΥΛΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η οπισθομυλική (ή μετά πτερυγίου) ακτινογραφία διακρίνεται για πολλά διαγνωστικά πλεονεκτήματα:

  1. Η λήψη είναι πολύ απλή διαδικασία.
  2. Όταν λαμβάνεται με συνθήκες παράλληλης τεχνικής ο εξεταστής δεν χρειάζεται να απαοσχολείται σε οριζόντιες και κάθετες γωνίες λήψης για κάθε ομάδα δοντιών.
  3. Όταν οι ακτινογραφίες λαμβάνονται με τις συνθήκες παράλληλης τεχνικής είναι υψηλής διαγνωστικής αξίας καθώς αποτρέπονται σφάλματα βράχυνσης, επιμήκυνσης κι επαλληλίας. Επίσης, αποφεύγεται η πλήρης ή μερική κάλυψη του πτερυγίου από την ακτινική δέσμη.
  4. Οι συνθήκες ακτινογράφησης είναι πολύ σταθερές.
  5. Με μια μόνο λήψη απεικονίζονται ευκρινώς τα οπίσθια δόντια της μιας ημιμορίου γνάθου κι έτσι δεν απαιτείται άσκοπη έκθεση του ασθενούς στην ακτινοβολία.
  6. Δεν αλλοιώνεται το σχήμα και το γέγεθος του μυλικού θαλάμου κι έτσι έχουμε αντικειμενική απεικόνισή του.
  7. Η σχέση των ομόρων τερηδόνων με τον μυλικό θάλαμο είναι αντικειμενικότερη από αυτήν που αποδίδεται με την τεχνική της διχοτόμου.

 

 

(Με πληροφορίες από Τσιχλάκης και Καραγιάννη 2018).

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.