Οπισθοπρόσθια Ακτινογραφία

 

Η προβολή που μας προσφέρει μια οπισθοπρόσθια ακτινογραφία είναι κατάλληλη για την απεικόνιση καταγμάτων του σώματος, της γωνίας και του κλάδου της κάτω γνάθου. Πρόκειται για τις περιπτωσεις καταγμάτων Le Fort I του μέσου τριημορίου του προσώπου.

Είναι πολύ σημαντικό ότι μας επιτρέπει τη διερεύνηση παραμορφώσεων και ασυμμετριών του προσώπου κι ακόμα μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε παθολογικές αλλοιώσεις τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου.

Η λήψη γίνεται με τον πανοραμικό τομογράφο στον κεφαλοστάτη της οπισθοπρόσθιας κεφαλομετρικής ακτινογραφίας ή με το ιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα. Ουσιαστικά, η προβολή αυτή είναι τροποποίηση της κατά μέτωπο κεφαλομετρικής όπου το μέτωπο και το ακρορρίνιο του ασθενούς εφάπτονται της μεταλλικής κασέτας.

Ο ασθενής τοποθετείται με το πρόσωπο στραμμένο προς το φιλμ και η βασική ακτινογραφική γραμμή είναι κάθετη στο φιλμ. Το μέσο οβελιαίο επίπεδο είναι κάθετο στο φιλμ και η κεντρική ακτίνα προβάλλει παράλληλα προς το έδαφος.

Το σημείο επικέντρωσης της ακτινοβολίας είναι ο αυχένας και το μέσο οβελιαίο επίπεδο έτσι ώτσε η κεντρική ακτίνα να διέρχεται 5 εκ. κάτω από τη βασική ακτινογραφική γραμμή.

ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

Αποτελεί παραλλαγή της προηγούμενης τεχνικής και χρησιμεύει για την απεικόνιση των κλάδων του αυχένα και των κονδύλων.

Η θέση της κεφαλής είναι όμοια με την μετωπορρινική προβολή αλλά ο ασθενής έχει το στόμα ανοικτό.

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.