Ενδιαφέρον περιστατικό: Φεβρουάριος ’23

Ασθενής 30 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας για ακτινογραφικό έλεγχο φρονιμητών με πανοραμική ακτινογραφία.

Στην εξέταση που πραγματοποιήθηκε παρατηρήθηκε ως τυχαίο εύρημα διαύγαση περιακρορριζικά του #12, η οποία και διερευνήθηκε περαιτέρω από εμάς άμεσα με τη λήψη οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας.

Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία ανέδειξε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την έκταση και τα όρια της βλάβης, ενώ αποκάλυψε και την ύπαρξη εσωτερικής απορρόφησης στο εν λόγω δόντι.

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.