Ενδιαφέρον περιστατικό: Μάιος ’23

Στην πανοραμική του ασθενούς παρατηρούμε την ύπαρξη σκιάσεων αντίστοιχα με τους κάτω κυνόδοντες.
Πρόκειται για κάποια παθολογική οντότητα?
Όχι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εξοστώσεις της κάτω γνάθου (tori mandibularis).
Λόγω επιπροβολής μπορεί να απεικονιστούν σε οπισθοφατνιακές αλλά και σε CBCT με τη μορφή ομοιογενών σκιάσεων.
Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.