Συλλέγουμε και απαντάμε τις συχνότερες ερωτήσεις σας γύρω από τις ακτινογραφίες!

FAQ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
FAQ #5 (2)
FAQ #5 (3)
FAQ #5 (4)
FAQ #5 (5)
Σ̳ε̳ π̳ε̳ρ̳ί̳π̳τ̳ω̳σ̳η̳ ε̳γ̳κ̳υ̳μ̳ο̳σ̳ύ̳ν̳η̳ς̳,̳ μ̳π̳ο̳ρ̳ώ̳ ν̳α̳ κ̳ά̳ν̳ω̳ α̳κ̳τ̳ι̳ν̳ο̳γ̳ρ̳α̳φ̳ί̳α̳ δ̳ο̳ν̳τ̳ι̳ώ̳ν̳;̳
✅ 𝝢𝝖𝝞 ❢ ❢
➡️ Το έμβρυο βρίσκεται σε απόσταση από την κύρια δέσμη ακτινοβόλησης που είναι η στοματική κοιλότητα ενώ η σκεδαζόμενη ακτινοβολία η οποία φτάνει στην περιοχή της κοιλιάς είναι σχεδόν μηδενική.
➡️ Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά την πραγματοποίηση της ακτινογραφίας.
✅ Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η συνεννόηση μεταξύ οδοντιάτρου, γυναικολόγου και ασθενή για την τελική απόφαση.
✅ Επίσης, οι οδοντιατρικές ακτινογραφίες δεν έχουν απολύτως καμία επίδραση σε γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες ή σε μητέρες που θηλάζουν.
Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.