Τρισδιάστατη αξιολόγηση εγκλείστων 3ων γομφίων Κάτω Γνάθου με Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης (CBCT)

Η εξαγωγή των εγκλείστων 3ων γομφίων της κάτω γνάθου αποτελεί συνήθη ‘πρόκληση’ για τον σύγχρονο κλινικό οδοντίατρο, ο οποίος συχνά καλείται μέσα από μία πανοραμική ακτινογραφία να εκτιμήσει προεγχειρητικά το επίπεδο δυσκολίας της εν λόγω επέμβασης.

 

Ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε…

 

  • Ποια είναι η θέση και η φορά ανατολής του 3ου γομφίου;
  • Ποια η σχέση του με το κάτω φατνιακό νεύρο (ΚΦΝ);
  • Πόσες ρίζες υπάρχουν;
  • Υπάρχει κάποια κάμψη στις ρίζες;
  • Ενώνονται οι ρίζες; Είναι συνοστεωμένες;
  • Ποια η σχέση με τον 2ο γομφίο;

 

Σε αρκετές περιπτώσεις όπου η πανοραμική ακτινογραφία δεν αρκεί για να λάβουμε τις παραπάνω πληροφορίες, η λήψη CBCT κρίνεται απαραίτητη.

Ειδικότερα, η σχέση του εγκλείστου με το ΚΦΝ αποτελεί απαραίτητη διαγνωστική πληροφορία, καθώς μία λανθασμένη αξιολόγηση μπορεί να μας οδηγήσει σε σοβαρές έως και μη αναστρέψιμες επιπλοκές (υπαισθησία, αναισθησία κλπ).

Πότε υποψιαζόμαστε από την πανοραμική εγγύτητα των ριζών του εγκλείστου με το ΚΦΝ;

 

  • Επιπροβολή των ριζών του εγκλείστου στον πόρο του ΚΦΝ
  • Εκτροπή της πορείας του
  • Αμαύρωση των ριζών του εγκλείστου

 

Εικ.1 38: επιπροβολή ριζών, εκτροπή πορείας ΚΦΝ

48: επιπροβολή και έντονη κάμψη ριζών

Εικ.2 38: επιπροβολή ριζών με ΚΦΝ, έντονη κάμψη 48: επιπροβολή ριζών, έντονη κάμψη

 

Εικ.3 38: αμαύρωση ριζών, εκτροπή πορείας ΚΦΝ

48: αμαύρωση ριζών

 

 

 

 

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από το CBCT…

 

 

 

Ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου διέρχεται ενδιαμέσως των ριζών του 3ου γομφίου 48, βρίσκεται σε επαφή με αυτές, οι οποίες και εμφανίζουν έντονη κάμψη.

 

 

Παρόμοια ευρήματα παρατηρούμε και στον 38, όπου ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου διέρχεται ενδιαμέσως των ριζών του και βρίσκεται σε επαφή με αυτές, ενώ οι ρίζες του εμφανίζουν έντονη κάμψη και είναι συγκλίνουσες.

 

 

Στις κάθετες στην ακρολοφία τομές του ανωτέρω περιστατικού απεικονίζεται η σχέση του εγκλείστου με τον πόρο του ΚΦΝ, ο οποίος πορεύεται μεταξύ των ριζών του. Η πληροφορία αυτή γίνεται με σαφήνεια και εύκολα αντιληπτή από το 3D μοντέλο ανασύνθεσης.

Επίσης, απεικονίζεται ο αριθμός των ριζών του εγκλείστου, η σχέση του με τα συμπαγή πέταλα της γνάθου καθώς και η παρουσία του περιρριζίου και της lamina dura.

 

 

Συμπερασματικά…

 

 

Η πανοραμική ακτινογραφία αποτελεί την πρώτη επιλογή απεικόνισης των εγκλείστων 3ων γομφίων.

Ωστόσο, όταν από την πανοραμική ακτινογραφία παρατηρείται επαφή των ριζών του εγκλείστου με το ΚΦΝ καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου οι πληροφορίες από τις συμβατικές δυσδιάστατες απεικονίσεις κρίνονται ανεπαρκείς, η λήψη CBCT γίνεται απαραίτητη!

 

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.