Ακρορριζικές κύστεις

Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μας για απεικονιστικό έλεγχο με πανοραμική ακτινογραφία πριν από την έναρξη οδοντιατρικών εργασιών.

Πραγματοποιήθηκε πανοραμική, όπου παρατηρήθηκαν μεγάλες κυστικές βλάβες εντός των ιγμορείων σε στενή σχέση με τα δόντια της περιοχής ως τυχαία απεικονιστικά ευρήματα.

 

 

Λόγω των ευρημάτων από την πανοραμική κρίθηκε απαραίτητη η πραγματοποίηση CBCT για την περαιτέρω διερεύνηση των βλαβών και της σχέσης τους με τα δόντια της άνω γνάθου.

Το CBCT αποκάλυψε την οδοντική αιτιολογία των παραπάνω βλαβών καθώς αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ακρορριζικές αλλοιώσεις οι οποίες οφείλονται στις υπολειμματικές ρίζες της άνω γνάθου. Συνολικά φαίνονται 4 ανεξάρτητες βλάβες εκ των οποίων κάποιες δεν ήταν εμφανείς στην πανοραμική ακτινογραφία.

 

 

 

 

Όπως αποδεικνύεται από τις τομές στα 3 επίπεδα του χώρου, οι αλλοιώσεις ποικίλουν σε μέγεθος με την αλλοίωση ακρορριζικά των υπολειμματικών ριζών του 1ου γομφίου 16 να είναι ιδιαίτερα μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες καταλαμβάνοντας μεγάλο τμήμα του δεξιού ιγμορείου και φτάνοντας έως το πλάγιο τοίχωμα της μύτης. Οι βλάβες έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη έκπτυξη, λέπτυνση και λύση των συμπαγών οστικών πετάλων.

 

 

 

Τόσο το μέγεθος των βλαβών όσο και η επίδρασή τους στις γειτονικές οστικές δομές θέτουν ως πιθανότερη διάγνωση αυτή των ακρορριζικών κύστεων, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο ιστολογικά.

 

 

Οι ακρορριζικές κύστεις αποτελούν ένα όχι ασύνηθες εύρημα στις γνάθους, ωστόσο σπάνια ανευρίσκεται τόσο μεγάλος αριθμός βλαβών στον ίδιο ασθενή.

 

Πρόκειται για φλεγμονώδους φύσεως βλάβες οφειλόμενες στη νέκρωση του πολφού του υπαίτιου δοντιού. Η αντιμετώπιση των ακρορριζικών κύστεων απαιτεί πρωτίστως την απομάκρυνση του μολυσματικού παράγοντα είτε με ενδοδοντική θεραπεία είτε με εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού. Οι βλάβες αναλόγως του μεγέθους τους μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υποστρέφουν μετά την απομάκρυνση του αιτίου (μικρού μεγέθους βλάβες), ενώ συχνά και σε μεγαλύτερες βλάβες απαιτείται η χειρουργική τους αντιμετώπιση. Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο ακτινογραφικός επανέλεγχος.

Σε κάθε περίπτωση χειρουργικής αφαίρεσης συνιστάται η ιστοπαθολογική εξέταση των βλαβών για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

 

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.