Παρειακά διακλαδούμενη οδοντογενής κύστη

Νεαρός ασθενής ηλικίας 11 ετών παραπέμφθηκε από τον οδοντίατρό του για CBCT κάτω γνάθου για τη διερεύνηση ενδοστοματικής διόγκωσης στην περιοχή του αριστερού 1ου μονίμου γομφίου 36. Ο γομφίος κλινικά ήταν άθικτος και δεν έφερε κάποια αποκατάσταση ή εμφανή παθολογία.

Στο CBCT παρατηρήθηκε βλάβη κυστικής μορφολογίας παρειακά του γομφίου, αντίστοιχα της περιοχής του διχασμού των ριζών του. Η βλάβη είχε προκαλέσει έκπτυξη, λέπτυνση και λύση του παρειακού συμπαγούς πετάλου, ευρήματα τα οποία και δικαιολογούσαν την διόγκωση κλινικά.

Η κύστη αφαιρέθηκε και πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος της βλάβης με νέο CBCT όπου και παρατηρήθηκε η εναπόθεση νεόπλαστου οστού στην περιοχή.

Η κλινική εικόνα και η ηλικία του ασθενούς σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα από το CBCT υποδηλώνουν την παρουσία Παρειακά διακλαδούμενης οδοντογενούς κύστης (παρειακής κύστης διχασμού).

 

Η παρειακά διακλαδούμενη οδοντογενής κύστη

  • Αποτελεί σχετικά σπάνια φλεγμονώδους φύσεως οδοντογενή κύστη
  • Εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών
  • Έχει χαρακτηριστική εντόπιση παρειακά του διχασμού των ριζών κυρίως των 1ων μονίμων γομφίων της κάτω γνάθου
  • Το μέγεθος κυμαίνεται απο 0,5cm  έως 1cm και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει τα 2 cm

 

Κλινικά παρατηρείται διόγκωση η οποία τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματική ή ο ασθενής μπορεί να αναφέρει ήπια συμπτώματα.

Ακτινογραφικά η βλάβη απεικονίζεται ως μονόχωρη διαύγαση με σαφή όρια η οποία εντοπίζεται παρειακά στο ύψος του διχασμού των ριζών του εμπλεκόμενου γομφίου έχοντας παρεκτοπίσει τις ρίζες του γλωσσικά.

Θεραπευτικά, η αντιμετώπιση συνίσταται στη χειρουργική αφαίρεση της βλάβης.

 

 

 

 

 

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.