Αγγειακές δυσπλασίες – Φλεβόλιθοι

Ασθενής με ιστορικό αγγειακής δυσπλασίας (vascular malformation) παραπέμφθηκε για CBCT πριν τη διενέργεια ορθογναθικής χειρουργικής επέμβασης.

 

Στο CBCT που πραγματοποιήθηκε παρατηρήθηκαν  πολλαπλές συρρέουσες σφαιρικές υπέρπυκνες δομές ποικίλου μεγέθους εντός των μαλακών μορίων του αριστερού ημιμορίου της κεφαλής και του τραχήλου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνονται στις τομές από το CBCT οι δομές αυτές αποτελούνται από εναλλασσόμενες δακτυλιοειδείς υπέρπυκνες και υπόπυκνες περιοχές οι οποίες έχουν την χαρακτηριστική ακτινογραφική  εικόνα «δίκην στόχου» και είναι συμβατές με φλεβόλιθους.

 

 

Τι είναι όμως οι αγγειακές δυσπλασίες και πως σχετίζονται με τους φλεβόλιθους?

 

Είναι μία συγγενής ανωμαλία που σχετίζεται με διαταραχή της αγγειογένεσης.

Υπάρχουν 4 τύποι αγγειακής δυσπλασίας:

  • Φλεβικές δυσπλασίες
  • Αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες
  • Δυσπλασίες τριχοειδών αγγείων
  • Δυπλασίες λεμφαγγείων

Η δυσπλασία στο φλεβικό δίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία φλεβόλιθων.

 

Τι είναι οι φλεβόλιθοι?

 

  • Οι φλεβόλιθοι αποτελούν ενασβεστιωμένους μικρούς θρόμβους που οφείλονται στη μη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος
  • Η παρουσία ενός φλεβόλιθου συχνά υποδηλώνει την παρουσία αιμαγγειώματος είτε μεμονωμένου είτε σε συνδυασμό με αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες ή συνδρομικές καταστάσεις όπως το σύνδρομο Sturge-Weber.
  • Οι φλεβόλιθοι είναι ασυμπτωματικοί
  • Ακτινογραφικά έχουν τη χαρακτηριστική εικόνα «στόχου» ή «bull’s eye» όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία
  • Συνήθως οι ασθενείς είναι απαραίτητο να παραπεμφθούν σε αγγειολόγο για περαιτέρω αξιολόγηση

 

 

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.