Ινώδης Δυσπλασία

Ασθενής παραπέμφθηκε στο ιατρείο μας από τον οδοντίατρό της για λήψη CBCT άνω γνάθου προκειμένου να προχωρήσει σε οδοντιατρικές εργασίες.

Στο CBCT παρατηρήθηκε ως τυχαίο εύρημα

υπέρπυκνη περιοχή μεγάλων διαστάσεων, η οποία είχε θολερή εικόνα και εκτεινόταν σε σχεδόν ολόκληρο το αριστερό ημιμόριο της γνάθου.

 

 

Στην περιοχή παρατηρήθηκε επίσης εκτεταμένη έκπτυξη των συμπαγών πετάλων όπου διακρίνεται σαφώς η διαφορά στη μορφολογία του αριστερού ημιμορίου της γνάθου από το δεξιό ημιμόριο στις παρακάτω εγκάρσιες και μετωπιαίες τομές.

 

 

 

 

 

Τόσο η θολερή εικόνα του οστού, με τη χαρακτηριστική εικόνα «αμμοβολημένου γυαλιού», όσο και η εκτεταμένη έκπτυξη των συμπαγών πετάλων είναι χαρακτηριστικά ακτινογραφικά ευρήματα της Ινώδους Δυσπλασίας.

 

 

 

 

  • Η Ινώδης Δυσπλασία είναι νόσος των οστών όπου πραγματοποιείται αντικατάσταση του φυσιολογικού οστίτη ιστού από ινώδη ιστό. Δεν αποτελεί κάποια μορφή κακοήθειας και μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία των καλοηθών μικτών ινοοστικών βλαβών.
  • Συνήθως εντοπίζεται σε ένα μόνο οστό, πολλές φορές όμως μπορεί να προσβάλει και περισσότερα οστά (πολυοστική). Όσον αφορά την προσβολή των γνάθων εντοπίζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα στην άνω γνάθο.
  • Κλινικά παρατηρείται ασυμπτωματική διόγκωση η οποία αυξάνεται σταθερά αλλά με αργό ρυθμό και μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
  • Ακτινογραφικά η νόσος έχει 3 στάδια: Στο 1ο στάδιο η βλάβη απεικονίζεται ως ακτινοδιαυγαστική και καθώς συνεχίζει η εναπόθεση του ινώδη ιστού η νόσος περνάει στο 2ο στάδιο όπου έχουμε εναλλαγή ακτινοδιαυγαστικών και ακτινοσκιερών εικόνων. Στο 3ο και «ώριμο» πλέον στάδιο η ακτινογραφική εικόνα είναι διάχυτη και απεικονίζεται θολερή με τη χαρακτηριστική εικόνα «αμμοβολημένου γυαλιού» (ground-glass). Σε αυτό το στάδιο η διάγνωση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα (μπορεί να χαρακτηριστεί και ως παθογνωμονική εικόνα).
  • Σε μικρές βλάβες οι οποίες δεν δημιουργούν αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα δεν απαιτείται θεραπευτική αντιμετώπιση. Ωστόσο, όταν οι διαστάσεις της βλάβης είναι αρκετά μεγάλες και σε βαθμό που μπορεί να δημιουργήσουν τυχόν συγκλεισιακές διαταραχές ή και έντονη ασυμμετρία και παραμόρφωση του προσώπου, μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρουργική μείωση του μεγέθους της βλάβης.

 

 

Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.