Dr. ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΥΦΑΝΤΗ

Στόχος μας είναι να καλύψουμε τόσο τις περιπτωσιολογικές ανάγκες όσο και τις εξατομικευμένες σας απαιτήσεις, έτσι ώστε να προσφέρουμε σε σας και τον γιατρό σας τη βέλτιστη διαγνωστική απεικόνιση

 

Η Ζαφειρούλα Υφαντή είναι Χειρουργός Οδοντίατρος, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) Παθοβιολογίας Στόματος με κλινική εξειδίκευση στη Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος και είναι υποψήφια διδάκτορας στο ίδιο Αντικείμενο. Είναι στην ομάδα μας τα τελευταία 5 χρόνια και συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και στην αναλυτική καταγραφή των παθολογικών ευρημάτων στις ακτινογραφίες μας.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις περιπτώσεις οστεοπόρωσης και οστεονεκρώσεων, που είναι και το κύριο θέμα της Διδακτορικής της Διατριβής.

Σπουδές

 1. Πτυχίο Οδοντιατρικής (2012)
  Universitatea De Medicina şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Ιάσιο (Ρουμανία)
 2. MSc Παθοβιολογίας Στόματος με κλινική εξειδίκευση στη Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (2018)
  ΕΚΠΑ, Αθήνα (Ελλάδα)
 3. Υποψήφια Διδάκτορας στη Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (2019-σήμερα)
  ΕΚΠΑ, Αθήνα (Ελλάδα)

 

Επιστημονικό έργο – Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια
 • 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015, ΑΘΗΝΑ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  “Ο ρόλος του επιχρίσματος της γλώσσας στην εμφάνιση της κακοσμίας του στόματος”
  Ζ. Υφαντή, Μ. Νικητάκος, Θ. Στεφανιώτης,  Αικ. Δοντά, Κ. Τσιχλάκης
 • 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2015, ΡΟΔΟΣ.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  “Εκτίμηση του φύλου από τη μελέτη των χαρακτηριστικών των δοντιών. Προκαταρκτική Μελέτη”
  Υφαντή Ζ., Κάβουρα Δ, Μητσέα Α, Καραγιάννη Κ.
 • EADMFR 3RD JUNIOR MEETING 2016, LUBLIN, POLAND.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  “Dental age estimation in adults based on panoramic radiographs. A preliminary study”
  Yfanti Z., Kavoura D., Mitsea A., Tsiklakis K., Nicopoulou – Karayianni K.
 • 15th CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 2016 CARDIFF, WALES.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Buccal bifurcation cyst:  A case report and review of the literature.
  Yfanti Z, Kalyvas D, Mitsea A, Tsiklakis K, Iatrou I.
 • 15th CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 2016 CARDIFF, WALES.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Radiographic findings in autoimmune diseases: A Systematic Literature Review.
  Kavoura D., Yfanti Z., Mitsea A., Tsiklakis K., Nicopoulou-Karayianni K.
 • IALM INTERSOCIETAL SYMPOSIUM P5 MEDICINE & JUSTICE 2016 VENICE, ITALY.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Gender determination based on intraoral photographs: A preliminary study.
  Mitsea A, Yfanti Z, Kavoura D, Nicopoulou – Karayianni K
 • 70o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 2016, ΑΘΗΝΑ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Μελέτη τριών πτητικών θειούχων ενώσεων σε ασθενείς που φέρουν ολικές οδοντοστοιχίες και έχουν κακοσμία στόματος.
  Υφαντή  Ζ., Στεφανιώτης Θ., Πολυζώης  Γ.
 • 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2016, ΑΘΗΝΑ.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αντινεοπλασματικής θεραπείας στο στοματογναθικό σύστημα. Παρουσίαση περιπτώσεων.
  Ζ. Υφαντή, Α. Μητσέα, Αικ. Δοντά, Κ. Καραγιάννη   
 • IOFOS CONFERENCE 2017, LEUVEN BELGIUM.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Dental patient negligence and malpractice: a case report and a literature review.
  Zafeiroula Yfanti, Kety Karayianni, Anastasia Mitsea, Kostas Tsiklakis
 • 16th CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 2018 LUCERNE SWITZERLAND.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Imaging of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds using cbct on rat calvarial defects.
  Emmanouil Chatzipetros, Zafeiroula Yfanti, Panos Christopoulos, Catherine Donta, Evangelos Tsiambas, Dimitrios Tsiourvas, Eleni-Marina Kalogirou, Konstantinos I. Tosios, Kostas Tsiklakis.
 • 16th CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 2018 LUCERNE SWITZERLAND.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Radiographic methods for dental age estimation in adults. A systematic review.
  Zafeiroula Yfanti, Anastasia Mitsea, Kety Karayianni, Kostas Tsiklakis.
 • 38o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018, ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ακτινογραφικά ευρήματα οστεονέκρωσης των γνάθων από φάρμακα σε ογκολογικούς και οστεοπορωτικούς ασθενείς. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.
  Ρογής Γ., Υφαντή Ζ., Μητσέα Α., Τσιχλάκης Κ.
 • 11th INTERIM SEMINAR & GUIDELINES WORKSHOP OF THE EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRIC DENTISTRY.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Methods of dose reduction in paediatric patients during panoramic radiography.
  Yfanti Zafeiroula, Mitsea Anastasia, Tsiklakis Kostas.
 • 39o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Μείωση της δόσης ακτινοβολίας κατά τη λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας σε παιδικό πληθυσμό.
  Υφαντή Ζ., Μητσέα Α., Τσιχλάκης Κ.
 • 39o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ.
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών: Παρουσίαση επιλεγμένων περιπτώσεων από μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  Περίπτωση 1: Πολλαπλές οστεολυτικές βλάβες άνω και κάτω γνάθου. Βλαχάκη Δ., Θεοφίλου Β.Ι., Κουρή Μ., Υφαντή Ζ.
 • 18th EUROPEAN CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, LUBLIN POLAND.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Imaging findings of osteonecrosis, osteoradionecrosis, osteomyelitis and metastasis of the jaws with cone beam ct.
  Yfanti Z., Tetradis S., Nikitakis N., Alexiou K.E., Makris N., Angelopoulos C., Tsiklakis K.
 • AMERICAN ACADEMY OF ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY, ANNUAL SESSION 2022, PORTLAND, OREGON.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Radiologic findings of osteonecrosis, osteoradionecrosis, osteomyelitis, and jaw metastatic disease with cone beam ct.
  Yfanti Z., Tetradis S., Nikitakis N., Alexiou K.E., Angelopoulos C., Tsiklakis K. 
 • 40o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2022, ΑΘΗΝΑ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ακτινογραφική απεικόνιση του εγκλείστου τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου.
  Υφαντή Ζαφειρούλα, Μακρής Νικόλαος, Αγγελόπουλος Χρίστος, Τσιχλάκης Κωνσταντίνος
 • 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΟΓΑ), 2022, ΑΘΗΝΑ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Απεικονιστικά ευρήματα της οστεονέκρωσης, οστεοακτινονέκρωσης, οστεομυελίτιδας και μεταστατικής νόσου της γνάθου.
  Υφαντή Ζ, Τετράδης Σ , Νικητάκης Ν, Αλεξίου Κ, Μακρής Ν, Αγγελόπουλος Χ , Τσιχλάκης Κ

 

Επιστημονικό έργο – Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά περιοδικά
   • De Grauwe A, Mangione F, Mitsea A, Kalyvas D, Yfanti Z, Ahbab G, Salmon B, Jacobs R. Update on a rare mandibular osteolytic lesion in childhood: the buccal bifurcation cyst. BJR Case Rep. 2018 Feb 9;4(2):20170109. doi: 10.1259/bjrcr.20170109. PMID: 30363159; PMCID: PMC6159116.
   • Yfanti Z, Nikitakos M, Stefaniotis T, Donta C, Tsiklakis K. The role of tongue coating in oral malodor in Greek patients. Eur J  Dent Sc 2015, 2:5-12.
   • Chatzipetros E, Yfanti Z, Christopoulos P, Donta C, Damaskos S, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tosios KI, Tsiklakis K. Imaging of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds using a cone beam computed tomography device on rat calvarial defects with histological verification. Clin Oral Investig. 2020 Jan;24(1):437-446. doi: 10.1007/s00784-019-02939-4. Epub 2019 May 18. PMID: 31104110.
   • Chatzipetros E, Damaskos S, Tosios KI, Christopoulos P, Donta C, Kalogirou EM, Yfanti Z, Tsiourvas D, Papavasiliou A, Tsiklakis K. The effect of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial defects for bone regeneration. Int J Implant Dent. 2021 May 24;7(1):40.
   • Lyros I, Ferdianakis E, Halazonetis D, Lykogeorgos T, Alexiou A, Alexiou KE, Georgaki M, Vardas E, Yfanti Z, Tsolakis AI. Three-Dimensional Analysis of Posterior Mandibular Displacement in Rats. Vet Sci. 2022 Mar 20;9(3):144. doi: 10.3390/vetsci9030144. PMID: 35324872; PMCID: PMC8953185.
   • Aκτινογραφική απεικόνιση του έγκλειστου τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου. Κ. Τσιχλάκης, Ν. Μακρής, Ζ. Υφαντή. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2019, 73(2): 234-246.

 

 

Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί Σύλλογοι
   • Μέλος της European Academy of Dentomaxillofacial Radiology
   • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
   • Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής
   • Μέλος της  American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology
Aκτινοδιαγνωστική Στόματος

Η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι θα λάβετε την καλύτερη ακτινολογική λήψη.

17 χρόνια δίπλα σας
Κοινωνική δικτύωση

Επισκεφτείτε την Ακτινοδιαγνωστική Στόματος στους παρακάτω κοινωνικούς συνδέσμους και συνδεθείτε μαζί μας. Φροντίστε να ακολουθείτε τους λογαριασμούς μας για τακτικές ενημερώσεις!

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.

Copyright 2023 by 4words. All rights reserved.